Postup lepenia

Postup lepenia nálepky

1. Pred použitím nálepky, stenu očistite od prachu, osušte a odmastite. Nálepka je určená na hladký povrch.

2. Pred lepením nálepiek na stenu, si nálepky naaranžujte podľa potreby a pozorne nastrihajte.

3. Nálepku na požadované miesto pritláčajte s handričkou smerom do jej vonkajšej strany.

Ak je nálepka príliš veľká, pritlačte ku stene najskôr jej kraj a postupne od nej odlepte papierovú podložku.

Postup lepenia nálepky s pomocou aplikačnej fólie

Pred použitím nálepky, stenu očistite od prachu, osušte a odmastite. Nálepka je určená na hladký povrch.

1. Odlepte aplikačnú fóliu z podložky a priložte k nálepke.

2. Pritlačte povrch aplikačnej fólie k nálepke. Na pritlačenie je vhodné použiť napr. uterák alebo handričku.

3. Odstrihnite nálepku podľa potreby.

4. Nálepku odlepte z podložky pomocou aplikačnej fólie.

5. Aplikačnú fóliu spolu s nálepkou priložte k požadovanému povrchu a rovnomerne pritlačte. Vzduchové bublinky vytlačte von.

6. Aplikačnú fóliu pomaly odlepte tak, aby nálepka zostala na požadovanom povrchu.

Aplikačnú fóliu je možné použiť viackrát.