Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Jak odstoupit od smlouvy?

Máte právo odstoupit od této smlouvy (objednávky) bez uvedení důvodu do 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne doručení posledního dílu / zboží k Vám nebo Vámi určené třetí osobě.

Při uplatnění práva odstoupit, nás prosím co nejdříve informujte o svém rozhodnutí jednoznačným prohlášením o odstoupení a to například pomocí vzorového dokumentu, který si můžete stáhnout z naší stránky. Informovat nás můžete prostřednictvím následujících kontaktů: eNALEPKY.scz Záskalická 699/43, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská Republika, mob .: 00421907631143, e-mail: info@enalepky.sk

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Co následuje po odstoupení od smlouvy?

Po odstoupení od smlouvy a doručení kompletního zboží Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů způsobem, jaký jste si vybrali při odstoupení od smlouvy.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

3. Kde nám zboží zašlete?

Zboží, od kterého chcete odstoupit nám zašlete na adresu: eNALEPKY.cz, Záskalická 699/43, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská Republika a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže zboží odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty.Příloha: Formulár pro odstoupení od smlouvy


Žádné produkty

Bude determinováno Doručení
0,00 € Celkem

K pokladně

Nájdete nás na Facebooku
Heureka.sk RECENZIE
Instagram